www.sagasirionu.cz

Sága Sirionů

SOUBOJ TITÁNŮ (z časopisu Ikarie 4/2005)

Pokud se rozhodnete přečíst si knihu Davida Borkovce Arsian, Sága Sirionů, vězte, že se vám samotným vybaví právě Souboj Titánů. Kniha je plná Velkých i velkých lidí (zde mám na mysli jak vzrůst, tak činy), bohů a polobohů, svobody a lásky, udatnosti i odvahy a takto bych mohl pokračovat, dokud se nevyčerpá má slovní zásoba. Pravda, ta sice není nijak bohatá, ale většinu kladných vlastností snad zvládne. Z celého příběhu čiší síla lidské povahy a touha po ideálu. A to opravdu, ale opravdu dělá celou knihu výjimečnou.

Avšak pěkně popořádku.

Sága rodu Sirionů, jak už sám název napovídá, je prvním dílem blíže nespecifikovaného počtu knih. Sami mi asi dáte za pravdu, že těchto prvních, druhých až ikstých dílů dnes vychází poměrně hodně a těch opravdu dobrých je poskrovnu. A v případě, že mluvíme o sáze, začneme být poněkud skeptičtí. Nekonečné "seriály" v TV nás jenom utvrzují v přesvědčení, že kvalita je až na posledním místě. První je kvantita. Ale existuje i několik výjimek. Na poli televizním nechám možnost volby Vám, vážení čtenáři. A co se literatury sci-fi týče, dovolím si připomenout Nadaci Isaaka Asimova (to je čistokrevná sága). No a fantasy by mohl důstojně zastupovat právě David Borkovec se svými Siriony. První kniha "Arsian" ukazuje na velmi dobrou startovní pozici. Teď jde jen o to, aby nepřepálil start.

Příběh začíná předmluvou, ve které se dozvíte, jak to všechno vlastně začalo. Není to sice styl ". a bylo světlo a byl den prvý.", ale přesto zjistíte, že existují bohové s lidskými vlastnostmi, především závistí a hašteřivostí, kteří mezi sebou bojují. Tím samozřejmě trpí prostí lidé i nelidé, co jich po celém všehomíru je. Když už to vypadá na nekonečnou válku, vstoupí do děje Ten Nejvyšší a rozdělí rozkmotřené bohy do tří sfér s jasně vymezenými hranicemi, které nelze překročit. Tak tedy vznikly říše Chaosu, Středu a Řádu. V každé říši vládnou bohové, které tamní prosté obyvatelstvo uctívá, a tím si vzájemně dodávají sílu.

Prostý lid i nelid žije na mnoha světech, planetách, které jsou spojeny prostorovými trhlinami, kterými však nemůže procházet jen tak někdo.

Tolik k úvodu. Že se situace některým bohům (hlavně v říši Chaosu) nelíbí, je nasnadě, a tak tajná expanze do sousední říše na sebe nenechá dlouho čekat.

A tady začíná vlastní děj. Na světě zvaném Maurius a zemi Arsii. V Arsii žijí lidé, kteří se dožívají pěti set let a více. Hodně jich ovládá nízkou magii a někteří i vysokou. To jsou mágové. Pak se zde nacházejí rytíři Paladiné, ti umějí nízkou magii a zvládají boj na jedničku. A nakonec rytíři Řádu vyvolených, ti jenom zvládají boj na jedničku. No a samozřejmě prostý lid. Ten však hraje v příběhu jen statickou roli toho, koho je třeba za každou cenu chránit. Málem bych zapomněl na kněze bohyně Daboe, okolo které se celý první díl točí.

Tolik k výčtu osob. Na vrcholu žebříčku je pak král a královna. Ti pocházejí z tajemného rodu Sirionů, umějí veškerou magii a ještě něco navíc, jsou prvotřídní bojovníci, je jim asi tisíc let a zdaleka ještě nejsou ani ve středním věku. Jo, a královna je těhotná sedmnáct měsíců.

Snad jsem na nic nezapomněl.

A jestli ano, tak na konci knihy jsou zajímavé dovysvětlivky. Autor si dal práci a kromě klasických map v knize naleznete i kariérní řád každé důležité skupiny, včetně jmen, a dokonce i celou historii Mauriusu, psanou v heslech.

Ze začátku jsem byl trošku zděšen složitostí, ale později jsem se ve všem velmi dobře orientoval. Autor nastolil cestu jednoduché složitosti či složité jednoduchosti. Zbytečně nepoužívá výrazů a jmen a u hodností si vystačíte s vlastním měřítkem. Já jsem vyzkoušel vojína, kapitána, generála a Toho Nahoře a bohatě to stačilo. Děj je napínavý, má spád a nenudí. Snad jedinou chybičku jsem nalezl v úpravě knihy. Přímá řeč není nijak opticky oddělena a je součástí odstavců. To poněkud ruší. Možná je to kvůli úspoře místa, nevím, přesto má kniha přes šest set stran.

Knihu vřele doporučuji všem, kdož máte rádi velké příběhy o odvaze a lásce.

(David Borkovec: Arsian, Sága Sirionů. Praha, Krigl 2004. Obálka J. Šouflová. 633 s. 210Kč)

Pavel Vinický

Hodnocení: 5/5 (Pavel Vinický)

Hodnocení: 4/5 (Voborníková)

22.4.2005
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.